Chovatelská stanice plemene Stafordšírský bullteriér a Kontinentální buldok

Doba, kdy jsem si nedokázala představit víkend bez účasti na výstavě psů, je ta tam. Se svými psy jsem získala řadu titulů a bylo to příjemné, mít úspěch, setkávat se s přáteli a zdravou rivalitou v kruhu, dnes už dávám přednost jiným aktivitám. Chovám SBT, plemeno, které není smečkové a ve větším počtu dokáže dělat řádnou neplechu. Snažím se proto co nejlépe pochopit psí chování, porozumět i nepatrným signálům v komunikaci mezi zvířaty, předcházet chybám ve výchově a volit co nejefektivnější metody výcviku založené na pozitivní motivaci a pochopení konkrétní psí duše.

Psy můžete chovat i 30 let a stále se budete mít co učit. Jsem vděčná za možnost učit se a poučit se, naslouchat zkušeným, učit se z vlastních i cizích chyb. S našimi psy i bez nich, navštěvujeme psí školu Koira (Psí škola a hotel pro psy Koira www.koira.cz). Dnes už samozřejmostí se pro náš dorost stala Školka pro štěňátka, šestitýdenní blok, během kterého se používají nenásilné metody výcviku, pozitivní motivace a štěně se učí reagovat na klikr. Na školku navazujeme kurzem Juniorské dovednosti – 6 týdnů praktických dovedností pomůže ze štěněte vychovat příjemného rodinného psa. Nové triky a fígle nám pomohla aplikovat, na naše výstavám neholdující psy, Příprava na výstavní předvedení. Spoustu nových obzorů nám otevřel kurz Přivolávačské hry podle Susan Garett – kurz založený na pozitivním upevňování a na shapingu, kurz Sebekontrola od základů k profesionalitě nám pomohl ovládnout emoce své i našeho Apola. Velice zajímavý byl i Tellington TTouch víkendový workshop s Lisou Leicht. Seznámili jsme se s technikou, která pomocí doteků, bandáží a masáží pomáhá psům, ale i jiným zvířatům překonávat úzkost, strach, poruchy chování, měla by vést k uvolnění napětí, harmonii a pohodě.

 S radostí jsme uvítali možnost setkat se na podzim 2015 s RNDr. Františkem Šustou na semináři Úvod do pozitivního posilování a už se moc těšíme na další setkání na jaře 2016 v rámci Besedosemináře a praktických lekcí na téma – jak odnaučit. Velkou výzvou je pro nás pro rok 2016 složení canisterapeutické zkoušky, navštěvujeme Velký inspirační kurz pro canisterapeutické týmy a Tréninky dovedností (nejen) canisterapeutických psů.

Kontakt:
Marta Bůžková e-mail: buzkovam@seznam.cz tel.: 607 816 884 Ostrava. IČO.73018503